Radio Muezzin

La fréquence grésille... puis une voix de femme.

subhanaka-Allahumma
wabihamdika watabaraka-Ismuka wataaaala
jadduka wala ilaha ghayruk.
a’auodu billaahi minash-shaytaanir rajeem
bis-millaahir rahmaanir raheem


Dit wallah ???!!!!

* clic *

... Bref moment de réflexion

* clic *